КОНТАКТИ ВАРНА
Варна, ул.Никола Даскалов 8
тел: 052 91 41 49
моб.: 08 999 688 34
e-mail: ani@expressions.bg

Фирмена идентичност. Фирмени бланки и пликове

Как трябва да изглеждат вашите бизнес материали - бланки, пликове, формуляри?

корпоративна идентичност ЕвросатПри проектиране на бизнес документи е необходимо преди всичко едно изчистено и представително изображение , което се поставя на всеки документ и казва - това сме ние.Взаимното балансиране на елементите - лого, име, адрес, полета, активна област - изисква внимателен подход и професионални умения. Всички фирмени документи, без значение какви са - формуляри, отчети, бланки и др. трябва да са базирани на единна еталонна структура, която никога не се променя.При проектиране на вашите фирмени материали, ключовите думи трябва да бъдат "постоянство и неизменност". Елементите трябва да бъдат с еднаква големина на различните хартиенни носители и приблизително едно и също разположение ( разбира се колкото го позволява формата и големината на вида бланка, плик и т.н.). Защо? Тъй като визуалната памет на вашите партньори отчита не само цвета н логото или шрифта на текста, но помни и взаимното им разположение.

Следвайки всички насоки, споменати по-горе, фирмата ще има унифицирно публично лице, което ще внушава чувство за организираност, увереност, стабилност и професионализъм.

 

  Портфолио "Фирмени бланки и пликове"

Дизайн на корпоративна идентичност за "Серендипити инвест"-бланка, визитка, блок нот Дизайн на корпоративна идентичност за "Серендипити инвест"-бланка, визитка, блок нот Дизайн на корпоративна идентичност за "Серендипити инвест-плик
Дизайн на корпоративна идентичност за "Серендипити инвест"-бланка, визитка, блок нот Дизайн на корпоративна идентичност за "Серендипити инвест"-бланка, визитка, блок нот Дизайн на корпоративна идентичност за "Серендипити инвест-плик
     
Лого дизайн за Стоматологична клиника И ДЕНТ- гр Варна Дизайн на корпоративна идентичност за "ДЕВ ПАК"-бланка  
Лого дизайн за Стоматологична клиника И ДЕНТ- гр Варна Дизайн на корпоративна идентичност за "ДЕВ ПАК"-бланка